Betaling

Betaling:
Prisen for en børnehaveplads er 3300 kr.

Prisen for en vuggestueplads er 4000 kr.

Prisen er inkl. madordning.

Institutionens åbningstid er fra 7:30-15:30 hver dag og det giver en ugentlig åbningstid på 42,5 timer. Vi opkræver 12 måneder.

Betaling for pladser i Nordstjernen sker månedsvis forud. Betaling skal tilmeldes Betalingsservice, når barnet bliver optaget i Nordstjernen.

Ved manglende betaling frasiger forældrene sig retten til institutionspladsen og Nordstjernen kan, uden yderligere varsler, tilbyde denne til anden side. Dette træder i kraft, hvis forældrebetalingen ikke er indbetalt inden 8 dage efter betalingsfristens udløb og institutionen efterfølgende har rykket 2 gange skriftligt for betalingen. Der skal minimum være tale om en betalingsoverskridelse på 3 uger, før opsigelse med en uges varsel kan finde sted. Ved udmeldelse pga. skolestart i august måned betales der for hele juli måned (uanset ferielukning).
Evt. økonomisk friplads søges hos bopælskommunen.

Nordstjernen forbeholder sig ret til at optage søskende til børn, der allerede går i Nordstjernen, før andre børn fra ventelisten.

Accepten af disse forbehold skal, hvis barnet indskrives i Nordstjernen, bekræftes med en underskrift.