Årstidsfester

utf-8''IMG_0760

Lige som vi har en dagsrytme, og en ugerytme har vi en årsrytme. Årets gang er be-
lyst med højtider / årstidsfester. Nogle fester er for børnene og personalet, og andre
er med hele familien. Det er en stor del af børnehave livet, så det er vigtigt at børne-
ne har mulighed for at deltage i festerne. Der ligger en årsplan for alle begivenheder-
ne for hvert børnehave år.

I vuggestuen, er festerne tilpasset deres niveau. En gang imellem, kan det være nok
for de mindste at mærke stemningen i huset ! I alle tilfælde er festerne planlagt med
hensyn til aldersgrupperne.

Der er 4 fester om året hvor forældrene er inviteret , og vi forventer at I så vidt mu-
ligt deltager. Det er Lanterne festen, Julefesten, Majfesten og Sommerfesten. Når I
skal medbringe mad, eller andet, får i det at vide i god tid. Spiser vi sammen, skal
hver familie medbringe bestik, tallerkener , glas /kopper til deres eget forbrug.