Generelt

Legetøj og sovedyr :

I vuggestuen må man gerne have et sovedyr med, hvis man bruger det, når man
skal puttes. Det skal være et der kan ”bo” i vuggestuen sammen med sengetøjet, så
det altid er der, når det skal bruges.

I børnehaven skal I ikke medbringe legetøj hjemmefra. Det er vores erfaring at medbragt legetøj skaber konflikter børnene imellem, samt bliver væk og går i stykker.

Om sygdom:

I må gerne informere os når barnet er sygt og ikke kan komme i vuggestue/børnehave. Vi vil gerne vide, hvis det er noget der smitter, så vi kan informere om det til andre forældre, f.eks skoldkopper. I må også gerne sige til, hvis der er
lus! Vi ringer til jer/kontaktperson i tilfælde af sygdom.

For at mindske smitterisiko vasker vi alle hænder, når vi kommer om morgenen.
Badeværelset bliver ofte sprittet af og håndklæder skiftes hyppigt.

Bestyrelsen & forældreweekender:

Nordstjernen drives i et tæt samarbejde mellem ledelse og forældrebestyrelse. Forældrebestyrelsen består af 5 aktive forældre. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for Nordstjernens økonomi, for ansættelse af personale (efter indstilling fra lederen), samt for at Nordstjernen ledes ud fra Rudolf Steiners antroposofi og pædagogiske
ideer. Bestyrelsen vælges af foreningens medlemmer (alle forældre med børn i Nordstjernen) på en årlig generalforsamling.

Forældreweekender:

To gange årligt har vi en forældreweekend/lørdag, med det formål at vedligeholde
vores hus. De to datoer meldes ud i årskalenderen og det forventes at alle børn er
repræsenteret – og er i øvrigt en rigtig god måde at møde de andre forældre på.

Om at hilse på hinanden:

Når vi møder om morgenen, hilser vi på hinanden. Vi voksne giver hinanden hånden. Vi hilser på hvert barn, så det føler sig set og favnet. Har man brug for hjælp til at vinke farvel, kan forældrene sige til. I vuggestuen siger vi farvel ved døren; vi
vinker ikke i vinduet. I børnehaven vinker vi ved indgangsdøren.

Om eftermiddagen hilser vi på hinanden, når I kommer og henter. Man går ikke
uden at sige farvel. Når I henter barnet har det behov for jeres fulde opmærksomhed.
Det skal ikke trækkes ud i langdrag. I skal være tydelige om det der skal ske: ”Vi
rydder op i din garderobe og så går vi”. Selvfølgelig er det OK lige at spørge pædagogerne om dagen, eller give en kort besked, men når vi snakker, går opmærksomheden fra børnene.

Er det en anden end forældrene der henter, er det vigtigt, at vi er informeret om det. I børnehaven er der en kontaktbog til dette formål ved indgangen. I vuggestuen giver man besked til personalet.

Uafhentede børn & kartotekskort:
Ved opstart får alle udleveret et kartotekskort til mappen ved telefonen i hhv. vuggestuen og børnehaven. Der er plads til jeres telefonnumre og yderligere 3 kontaktpersoner,
i det tilfælde at vi ikke kan få fat på jer. Det kan være familie såsom bedsteforældre,
naboer, eller gerne en anden forælder fra Nordstjernen.

I samarbejde med bestyrelsen, er vi kommet frem til en procedure for, hvis et barn ikke
er blevet hentet til tiden. Vi ringer til begge forældre, men kan vi ikke få fat i jer så:
1. Ringer vi til kontaktpersonerne
2. I sidste ende tager den pædagog der lukker Nordstjernen barnet med sig hjem, indtil vi kan få fat i en forælder/kontaktperson.

Det er jo en meget “tænkt” situation, men så er vi rustet til det, hvis det skulle opstå.
Vi føler at vi ikke vil overlade et af vores børn i en kommunal vagtcentral for uafhentede børn, derfor denne procedure.

Ydermere er der plads nederst på kartotekskortet til vigtig information, såsom alvorlige sygdomme
eller allergier. Vi er som regel alle orienteret om institutions børn, men det er en ekstra sikkerhed.