Betingelser

Optagelse i Nordstjernen sker under følgende forbehold:

Ved underskrift accepteres det at pågældende barn betragtes som indskrevet i Nordstjernen pr. nævnt dato; forældrene er således forpligtet til at betale for pladsen fra denne dato.
Udmeldelse kan herefter kun ske efter reglerne om udmeldelse, som angivet nedenfor.

Forældres deltagelse i Nordstjernens arbejde:
Forældre vil, i den udstrækning det er nødvendigt, blive inddraget, når der skal renoveres eller bygges nyt, repareres legetøj, inventar og andre ting, der kræver forældrenes engagement.
Der er hvert år to arbejdslørdage for alle forældre; en om foråret og en om efteråret. Desuden forventes det at forældre deltager i de fælles arrangementer (forældremøder, bondegårdstur og årstidsfester), der er planlagt. Disse kan ses i årskalenderen.

Ferielukning:
Nordstjernen holder ferielukket i 3 uger i sommerperioden (typisk fra 2. uge af juli måned), i uge 42 (efterårsferien) samt i dagene mellem jul og nytår. Derudover er der lukket mandag, tirsdag og onsdag i ugen op til Påske, samt fredagen efter Kristi Himmelfart.

Udmeldelse:
Udmeldelse kan kun ske med 1 måneds varsel til den 1. i måneden og aldrig til d. 1 juli. Udmeldelse skal ske skriftligt. Se desuden Nordstjernens vedtægter.