Data Politik

 

Nordstjernens Datapolitik:

Generelt opbevarer vi så lidt som muligt, og kun så længe man har sin gang i Nordstjernen. CPR nr sendes kun over sikkermail. Vi modtager kun CPR nr og lignende på indmeldelsespapirer som afleveres personligt. Vi har ikke CPR nr gemt online. Vi har et samarbejde med SPIA som er dataansvarlig.

 

Data om forældre:

Venteliste: Når man skriver sig på ventelisten, giver man automatisk samtykke til at navn, adresse og barnets fødselsdag bliver opbevaret. Når det ikke længere er relevant at stå på listen, bliver man slettet.

Indmeldelses blanket. For at kunne oprette jeres barn hos kommunen og vores administrations selskab til forældrebetaling skal vi bruge navne, adresse og CPR nr på forsørger og barnet. CPR nr til kommunen bliver sendt over sikker mail. Efterfølgende opbevarer vi kun barnets CPR nr da vi skal bruge det igen når barnet skal udmeldes. Det bliver slettet når man stopper.

Forældremail: Vi har en fælles forældremail ,hvor email adresser står på. Der er ingen navne tilknyttet mailen og den administreres kun af lederen. Man bliver fjernet fra listen når man stopper i Nordstjernen.

Telefon nr : vi har jeres fornavne og telefon nr stående i barnets kartotekskort, så at vi kan ringe til jer. De er i en mappe ved telefonen i børnehaven, men er kun tilgængelig for personalet

 

Data om børn:

Kartotekskort: Vi har jeres barns fulde navn og cpr nr på kartotekskort. Ved det tilfælde at vi skal ringe akut efter en ambulance kan der blive brug for CPR. Kartotekskort opbevares ved telefonen, men er kun tilgængelig for personale.

Dokumentation om trivsel. Vi har diverse skemaer om jeres barns udvikling og trivsel. Der står barnets navn og alder på. De bliver opbevaret i et aflåst skab så længe at jeres barn går hos os. Når man stopper, makulerer vi alle dokumenter

 

Data om personale:

Kontrakter. Opbevares hos SPIA og i Nordstjernen i aflåst skab. Der er CPR nr på. Når man stopper i Nordstjernen bliver alle papirer slettet. Spia varetager alle lønforhold

Mus samtaler. Skemaer opbevares ind til man stopper, i personalemappen i aflåst skab

Andre relevante papirer (mulighedserklæringer, barsels aftaler mm). Opbevares i aflåst skab

Straffeattester. Bliver makuleret efter de er set

Man skal være opmærksom på at fornavn står på et skema på væggen, samt at vi har en privat telefonliste til alle medarbejder.

 

Vil man læse en mere udførlig udgave kan man se den her:

Privatlivspolitik for Nordstjernen med grafik(1)