Data Politik

Nordstjernens Datapolitik:

Generelt opbevarer vi så lidt som muligt, og kun så længe man har sin gang i Nordstjernen. Vi modtager kun CPR-nummer og lignende på indmeldelsespapirer som afleveres personligt. Vi har ikke CPR-nummer gemt online. Vi har et samarbejde med SPIA som er dataansvarlig.

Data om forældre:

Venteliste: Når man skriver sig på ventelisten, giver man automatisk samtykke til at navn, adresse og barnets fødselsdag bliver opbevaret. Når det ikke længere er relevant at stå på listen, bliver man slettet.

Indmeldelsesblanket: For at kunne oprette jeres barn hos kommunen og vores administrationsselskab til forældrebetaling skal vi bruge navne, adresse og CPR-nummer på forsørger og barnet. CPR-nummer til kommunen bliver sendt over sikker mail. Efterfølgende opbevarer vi kun barnets CPR-nummer, da vi skal bruge det igen når barnet skal udmeldes. Det bliver slettet når man stopper.

Forældremail: Vi har en fælles forældremail, hvor email adresser står på. Der er ingen navne tilknyttet mailen og den administreres kun af lederen. Man bliver fjernet fra listen når man stopper i Nordstjernen.

Telefonnummer: Vi har jeres fornavne og telefonnummer stående i barnets kartotekskort, så at vi kan ringe til jer. De er i en mappe ved telefonen i børnehaven, men er kun tilgængelige for personalet.

Data om børn:

Kartotekskort: Vi har jeres barns fulde navn og CPR-nummer på kartotekskort. Ved det tilfælde at vi skal ringe akut efter en ambulance kan der blive brug for CPR-nummer. Kartotekskort opbevares ved telefonen, men er kun tilgængelige for personale.

Dokumentation om trivsel: Vi har diverse skemaer om jeres barns udvikling og trivsel. Der står barnets navn og alder på. De bliver opbevaret i et aflåst skab så længe jeres barn går hos os. Når man stopper, makulerer vi alle dokumenter.

Data om personale:

Kontrakter: Opbevares hos SPIA og i Nordstjernen i aflåst skab. Der er CPR-nummer på. Når man stopper i Nordstjernen bliver alle papirer slettet. Spia varetager alle lønforhold.

MU-samtaler: Skemaer opbevares i personalemappen i aflåst skab, indtil man stopper.

Andre relevante papirer: (mulighedserklæringer, barselsaftaler mm). Opbevares i aflåst skab.

Straffeattester: Bliver makuleret efter de er set.

Man skal være opmærksom på at fornavn på personale står på et skema på væggen. Desuden har vi en privat telefonliste til alle medarbejdere.

Vil man læse en mere udførlig udgave kan man se den her:

Privatlivspolitik for Nordstjernen med grafik(1)